Minecaft príkazy


Minecraft je populárna hra, v ktorej hráči môžu vytvárať, bojovať a hrať na mnoho rôznych spôsobov. Jednou z silných stránok hry je možnosť používať príkazy, ktoré umožňujú hráčom riadiť a upravovať hru na mnoho rôznych spôsobov. Tieto príkazy môžu byť použité v hre samotnej alebo v konzole na servery.


Príkazy v Minecrafte sa dajú rozdeliť do niekoľkých kategórií. Medzi najčastejšie používané patria príkazy na riadenie hry, ako je napríklad príkaz /gamemode, ktorý umožňuje zmeniť režim hry pre daného hráča. Ďalším príkazom je /time, ktorý umožňuje meniť čas v hre.


Existuje tiež množstvo príkazov, ktoré umožňujú riadiť a upravovať vlastnosti hráčov a svetov. Napríklad príkaz /give poskytuje hráčovi daný predmet, zatiaľ čo príkaz /spawnpoint nastavuje miesto, kam sa hráč vráti po smrti. Príkaz /weather môže meniť počasie v hre a príkaz /xp umožňuje hráčom získať alebo stratiť skúsenosti.


Minecraft oprávnenia a príkazy


Okrem týchto príkazov existujú aj tzv. oprávnenia, ktoré umožňujú hráčom používať príkazy, ktoré sú inak zakázané. Napríklad príkaz /ban umožňuje zakázať hráča z hry, zatiaľ čo príkaz /kick vyhodí hráča z hry. Oprávnenia sa nastavujú na servery a môžu byť použité na riadenie prístupu hráčov k rôznym funkciám hry.


V závislosti od toho, aký typ servera alebo hry hráč používa, môžu byť k dispozícii aj ďalšie príkazy. Napríklad príkazy pre vlastné mapy.